ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatálybalépés kelte: 2018. május 25.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: King Sailing Kft. Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.
Adószám: 27979644-1-41
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: FővárosiTörvényszék Cégbírósága
E-mail cím: [email protected]

Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége:
Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen,
Deutschland
https://www.hetzner.de
[email protected]

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA

A jelen adatkezelési tájékoztató célja („Adatkezelési tájékoztató”), hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy

 • https://gabriellasailing.com/ weboldalunkon való böngészés, regisztrálás, vásárlása során és
 • King Sailing szolgáltatásaival kapcsolatosan

milyen személyes adatait, hogyan és mire gyűjtjük, használjuk fel és miként biztosítjuk személyes adatai védelmét. King Sailing elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és megóvása érdekében. Jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, a King Sailing, mint adatkezelő elérhetőségeit, az általunk kezelt személyes adatok körét, az általunk kezelt személyes adatok kezelésének célját, azok kezelésének jogalapját, az adatkezelés módját és időtartamát, az adatvédelem és adatbiztonsági követelményeket, valamint a személyes adatai védelmében Önt megillető jogokat és jogérvényesítési módokat.

Mit jelent a személyes adat?

A személyes adat olyan, Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján Önt közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) azonosítani lehet. Az Ön személyes adatai közé tartozhat pl.: családi – és utóneve, lakcíme, e-mail címe, IP címe vagy mobileszköze MAC címe, cookie-azonosítók (azaz sütik).

AMENNYIBEN NEM MÚLTÁL EL 16 ÉVES

Ha 16 év alatti kiskorú vagy, akkor a szülődet kérd meg, hogy olvassa el ezt a tájékoztatót és ő adja meg a weboldalon kért adatokat, pl. nevet, email címet.

SZÜLŐKNEK: King Sailing által nyújtott direkt marketing üzenetek és hírlevél küldéséhez a 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatait, illetve az azok kezeléséhez történő hozzájárulást ezért a szülőtől kérjük. A szülő (törvényes képviselő) jóváhagyása a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

King Sailing fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben King Sailing szolgáltatási köre a jövőben bővül, és az új szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában, arra vonatkozóan további információkat bocsátunk az Ön rendelkezésére. Eltérő jelzés hiányában az új vagy további szolgáltatásokra jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, a hatályos adatkezelési tájékoztatót a weboldalunkon közzétesszük, valamint amennyiben az e-mail címét részünkre megadta, úgy az Ön által megadott e-mail címre is elküldjük. Ahhoz, hogy az esetleges változásokról, illetve módosításról tudomást szerezzen ajánlott a King Sailing weboldalának ill. megadott e-mail postafiókjának rendszeres látogatása, ellenőrzése.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál, mely fontos információkkal szolgál arról, hogy miként gyűjtjük az Ön személyes adatait, milyen típusú adatokat gyűjtünk, illetve azokat miért használjuk fel, mi az adatkezelésünk jogalapja, valamint meddig tároljuk személyes adatait az egyes adatkezelési célokkal kapcsolatban.

Jelen adatkezelési tájékoztatóban megtalálja a weboldalunkkal kapcsolatos adatkezelések leírását és a nem weboldaltól független szolgáltatásainkkal kapcsolatos adatkezelések leírását is.

 1. HÍRLEVÉLKÜLDÉS, DIREKT MARKETING

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Hírlevél formájában elektronikus direkt marketing üzenetek küldése az Ön számára King Sailing részéről, annak érdekében, hogy testreszabott ajánlatokkal keressük meg Önt, értesítéseket és ajánlatokat küldhessünk az Ön részére szolgáltatásainkkal, híreinkkel, akcióinkkal, nyereményjátékainkkal, promócióinkkal, újdonságainkkal kapcsolatban.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  név

·  e-mail cím

·  a feliratkozáskori IP cím

·  feliratkozás időpontja

 

 

Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy a King Sailing saját üzletszerzés céljából, ill. hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal, személyre szabott ajánlatokkal keresse meg Önt a hírlevél fogadására megadott e-mail címén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján.

 

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevél szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a Hírlevél szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet, ill. személyre szabott ajánlatokat küldeni. Az email cím azért szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek, az Ön nevét pedig abból a célból kérjük el, hogy Önt beazonosítsuk, és tényleg a feliratkozott személynek küldjük a hírlevelet.

Adatok törlésének módja:

Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé híreinkről és újdonságainkról megkereséseket az [email protected] e-mail címre írott kérelemmel, vagy az King Sailing jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeinek egyikén. Ebben az esetben a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait:

King Sailing a hírlevélre feliratkozók adatait az alábbi adatfeldolgozók részére adjuk át.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
MailChimp The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Reklámemailek küldése
 1. TILALMI LISTÁS ADATKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Amennyiben Ön leiratkozik hírlevél szolgáltatásunkról vagy nem kíván a továbbiakban direkt marketing anyagokat, reklámokat kapni tőlünk, a leiratkozási igény kinyilvánítása után King Sailing köteles nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) az Ön név és lakcím adatairól, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdése (DM törvény) alapján. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplők adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplőknek reklámot nem küldünk. A tilalmi listán szereplők adatait elkülönítve kezeljük a direkt marketing anyagokat kérők adataitól.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 

·  név

·  lakcím

·  e-mail cím

 

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont):

King Sailing a DM törvény 21. § (1) bekezdése alapján a direkt marketing kommunikációt nem kérő Felhasználók név és lakcímadatait tilalmi listán helyezi el.

E-mailek reklámok megtiltása esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (7) bekezdése.

 

 

A tilalmi listán az adatkezelő King Sailing korlátlan ideig kezeli az Ön adatait, kivéve, ha Ön azok törlését kifejezetten kéri.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megtartása jogszabályi kötelezettségen alapul, azokkal az King Sailing már rendelkezik, így Önnek nem kell megadnia adatokat.

Adatok törlésének módja:

Azt Ön bármikor ingyenesen kérheti, az [email protected] e-mail címre írott kérelemmel, vagy a Gabriella Sailin jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeinek egyikén.

Kinek adjuk át az Ön adatait:

King Sailing a tilalmi listán kezelt adatokat nem adja át senki részére.

 1. WEBOLDALUNKON VALÓ BÖNGÉSZÉS, COOKIE (SÜTI)

 Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Weboldalunk megfelelő működésének biztosítása, tartalom megfelelő megjelenítésének biztosítása, felhasználói felület megfelelő kialakítása, weboldalunk folyamatos fejlesztése a felhasználói élmény fokozása érdekében, adatbiztonság biztosítása érdekében. Továbbá az Ön érdeklődési köreinek, preferenciáinak ill. böngészési szokásai meghatározása érdekében, valamint a weboldalunkhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése, anonimizált személyes adatok gyűjtése statisztikai célokra. A testreszabás érdekében a számítógépén ún. cookie (sütik) elhelyezése történik, melyek egy későbbi látogatás során visszaolvashatók, ezekről további részleteket talál a jelen adatkezelési tájékoztató COOKIE fejezetében.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 

·  az Ön számítógépének IP címe

·  mobiltelefonos böngészés során mobileszközének MAC címe

·  weboldalunkon történő látogatás időpontja (kezdő és befejező időpont), időtartama

·  az Ön beállításaitól függően a böngészéshez használt böngésző és az operációs rendszer típusa

·  weboldallal kapcsolatos aktivitásra vonatkozó adatok

·  arra vonatkozó adat, hogy honnan látogatja weboldalunkat

·  korábban megtekintett weboldalak

·  Facebook/Instagram/, facebook.com/gabriellasailing, instagram.com/gabriellasailing like gomb használata, hozzászólás vagy üzenet küldése esetén

·  munkament sütik

Google forgalom sütik

 

A sütik által kezelt személyes adatokon kívüli személyes adatok kezelésének jogalapja a jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Szolgáltatások magas színvonalának biztosítása az Ön számára. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez. King Sailing a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve.

 

A sütik közül jogos érdek alapján kezeljük az Ön által rögzített adatokat tároló sütiket („user-input cookies”), felhasználóközpontú biztonsági sütiket („user centric security cookies”),  multimédia-lejátszó munkamenet-sütiket („multimedia player session cookie”), terheléskiegyenlítő munkamenet-sütiket („load balancing session cookies”), a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütiket („user interface customization cookies”).

 

Biztosítékok: a megfigyelés nem folyamatos, térben és időben korlátozott.

 

Az Adatkezelő biztosítja Önnek továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen.

 

A cél megvalósulásáig vagy addig, amíg Ön nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.

 

Kutatással összefüggő és az Ön hozzájárulása alaján alkalmazott süti esetében a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig), vagy ameddig Ön az adatok törlését nem kéri.

A fent fel nem sorolt, pl. kutatással összefüggő cookiek esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)

 

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatokat nem Ön adja meg részünkre, hanem King Sailing gyűjti Önről.  Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra önmagukban nem alkalmasak, King Sailing a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez, kielégítéséhez használja fel, melyek a King Sailing által nyújtott szolgáltatások ill. weboldalunk színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

Adatok törlésének módja:

A cookiek az érvényességi idejük lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek.

A sütit/cookiet Ön is törölni tudja a saját számítógépéről, illetve akár saját böngészőjében le is tilthatja azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Beállítások” menüjében van lehetőség, de ez böngészőnként eltérő lehet.

Közösségi vagy más tartalom megosztó weboldalak:

Amennyiben Ön hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban King Sailinget felelősség nem terheli.

Kinek adjuk át az Ön adatait:

King Sailing a weboldal böngészése során a cookie-kat az alábbi adatfeldolgozók részére adja át.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
Nagy László EV.

 

1139 Budapest, Teve utca 1/D/2 6 em. 61. Web optimalizálás

King Sailing a weboldal böngészése során a cookie-kat az alábbi EU-n kívüli adatfeldolgozók részére adja át.

Adatfeldolgozó neve és székhelye Megfelelőségi határozat- GDPR 45. cikk (1) bekezdése alapján  Adatátadás, adattovábbítás célja
The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) MailChimp
 1. A Regisztrációhoz (Fiók létrehozásához) kapcsolódó adatkezelés

 Milyen célból kezeljük személyes adatait?

 • A Felhasználóinkat be tudjuk azonosítani
 • Kapcsolatot vehessünk fel és tarthassunk Önnel

Kinek az adatait kezeljük?

A Weboldalon regisztráló minden Felhasználó adatát

Milyen adatokat kezelünk a Regisztrációnál:

 

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap):

 

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam):

 

-név

-e-mail cím

-jelszó

 

 

Facebook bejelentkezés:

-FB beállított képet és

-FB felhasználó

nevet vesszük át.

 

 

Az adatkezelés az Önnel a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy  ennek megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja).

 

Az adatkezelés időtartama  a Regisztráció törlésétől számítottan a Ptk illetve egyéb jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig (ami előreláthatólag öt (5) év), tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ezzel kapcsolatosan ennyi időn belül merülhet fel polgári vagy egyéb jogi igény.

 

 

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?

Ezen adatok megadása a Regisztráció minimális előfeltétele, ezért a Regisztrációhoz kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni a Weboldalon és így a regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkat nem tudja igénybe venni.

Regisztráció törlése:

A Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor ingyenesen lehetséges a [email protected] email címre írott kérelemmel, vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségein az Adatkezelőnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait:

King Sailing a regisztráló felhasználók adatait az alábbi adatfeldolgozók részére adjuk át.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
 1. Tanfolyamokhoz kapcsolódó adatkezelés

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A tanfolyamainkra jelentkezett személy azonosítása, kapcsolattartás és ezzel kapcsolatos egyes szolgáltatásaink teljesítése céljából.

Kinek az adatait kezeljük?

Tanfolyamainkra jelentkező személyek adatait, függetlenül attól, hogy a weblapon vagy azon kívül jelentkezett 

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 

·  név

·  lakcím

·  e-mail cím

·  telefonszám

 

 

 

Az adatkezelésre az Önnel a tanfolyamon való részvétellel kapcsolatosan kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja).

 

 

Az adatkezelés időtartama a tanfolyam befejezését követően a Ptk illetve egyéb jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig (ami előreláthatólag öt (5) év), tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ezzel kapcsolatosan ennyi időn belül merülhet fel polgári vagy egyéb jogi igény.

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?

Ezen adatok megadása a tanfolyamon való résztvétel minimális előfeltétele, ezért kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tud tanfolyamunkon részt venni.

Adatok törlésének módja:

Ezek az adatok a polgári jogi elévülést követően törlésre kerülnek, ami előreláthatólag öt (5) év.

Kinek adjuk át az Ön adatait:

A tanfolyamokkal kapcsolatosan a felhasználók adatait az alábbi adatfeldolgozók részére adjuk át.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 1. Vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Amennyiben a tanfolyamainkra jelentkezett személyek igényt tartanak arra, hogy a King Sailing a horvát hatóság felé a vizsga jelentkezésben és eredményes vizsga esetén hajóvezetői engedély beszerzésében eljárjon, úgy a horvát hatóságok által előírt személyes adatok általunk történő kezelése szükséges.

Amennyiben Ön nem tart igényt ezen szolgáltatásunkra és egyedül kívánja ezeket intézni, úgy ezen körben nem végzünk adatkezelést.

Kinek az adatait kezeljük?

Azon személyek adatait kezeljük, akik igényt tartanak arra, hogy a King Sailing a horvát hatóság felé a vizsga jelentkezésben és eredményes vizsga hajóvezetői engedély beszerzésében eljárjon.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 

·  név

·  lakcím

·  e-mail cím

·  telefonszám

·  személyi igazolvány vagy útlevél másolatot

·  a gépkocsi vezetői engedély másolata vagy vezetői engedélyhez szükséges egészségügyi vizsga meglétét igazoló horvát nyelvű igazolás

 

 

 

Az adatkezelésre az Önnel a tanfolyamon való részvétellel kapcsolatosan kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja).

 

 

Az adatkezelés időtartama a tanfolyam befejezését követően a Ptk illetve egyéb jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig (ami előreláthatólag öt (5) év), tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ezzel kapcsolatosan ennyi időn belül merülhet fel polgári vagy egyéb jogi igény.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben Ön nem adja meg ezen adatait, úgy a vizsgára való jelentkezésben és eredményes vizsga esetén a hajóvezetői engedély beszerzésében nem tudunk közreműködni.

Adatok törlésének módja:

Ezek az adatok a polgári jogi elévülést követően törlésre kerülnek, ami előreláthatólag öt (5) év.

Kinek adjuk át az Ön adatait:

Vizsgára jelentkezéssel kapcsolatosan a felhasználók adatait az alábbi adatfeldolgozók részére adjuk át.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 1. Hajóbérléssel, hajóvezetői túra-tréninggel kapcsolatos adatkezelés

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Amennyiben Ön igénybe veszi a hajóvezetői tréninggel, túrával vagy hajóbérléssel kapcsolatos szolgáltatásainkat, úgy a szolgáltatás teljesítéséhez van szükségünk az alábbi adatokra, ideértve különösen a horvát hatóságok által előírt “Crew List” azaz utaslista kapcsán.

Kinek az adatait kezeljük?

Azon személyek adatait kezeljük, akik hajóvezetői tréninggel, túrával vagy hajóbérléssel kapcsolatos szolgáltatásainkat igénybe veszik.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 

·  név

·  születési hely, idő

·  személyi igazolvány vagy útlevél száma

·  állampolgárság

·  hajóvezetői engedély száma (ez utóbbi csak a hajóbérlőkre vonatkozik)

·  telefonszám

·  email cím

 

 

 

Az adatkezelésre az Önnel a hajóvezetői tréninggel, túrával vagy hajóbérléssel kapcsolatosan kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja).

 

 

Az adatkezelés időtartama a tanfolyam befejezését követően a Ptk illetve egyéb jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig (ami előreláthatólag öt (5) év), tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ezzel kapcsolatosan ennyi időn belül merülhet fel polgári vagy egyéb jogi igény.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben Ön nem adja meg ezen adatait, úgy a hajóvezetői tréninggel, túrával vagy hajóbérléssel kapcsolatos.

Adatok törlésének módja:

Ezek az adatok a polgári jogi elévülést követően törlésre kerülnek, ami előreláthatólag öt (5) év.

Kinek adjuk át az Ön adatait:

King Sailing a hajóbérléssel, hajóvezető túrával, tréninggel kapcsolatosan a felhasználók adatait az alábbi adatfeldolgozók részére adjuk át.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 1. Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok nyilvántartása céljából.

Kinek az adatait kezeljük:

a fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatást igénybe vevő személyek adatait

Milyen adatokat kezelünk: Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap): Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam):
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon kötelezően szereplő adatok természetes személyek esetén: név, lakcím

 

Bankkártyás fizetés esetén további adatok:

 

Átutalással történő fizetés esetén további adatok: bankszámlaszám

 

Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

 

A könyvviteli elszámlást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok kezelésének jogalapja az Ön és a King Sailing közötti szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

 

A kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg az adatokat

 

Azokat a személyes adatokat, amik nem minősülnek könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatnak, a megrendelés teljesítésétől, illetve a jótállás igénybevételétől számított 5 évig vagy ha bármilyen okból kifolyólag ez hosszabb, akkor a polgári jogi elévülési idő végéig őrizzük meg, a jótállás, szavatosság, illetve az esetleges jogviták rendezése érdekében, a határidő lejártát követően az adatokat töröljük.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk a Megrendelését feldolgozni.

Adatok törlésének módja:

Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.

Kinek adjuk át az Ön adatait:

King Sailing a számlázással kapcsolatosan a felhasználók adatait az alábbi adatfeldolgozók részére adjuk át.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
Kolibri Kontó Kft. 2085 Pilisvörösvár

Kápolna u 75.

könyvelés
 1. Üzenetek

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A King Sailing részére Weboldalon küldött üzenetek kezelése (amelynek lehetősége a Weboldalon „Rólunk, kapcsolat” menüponton keresztül érhető el továbbá a „Kérdezz most!” funkcióval vagy a weboldalon megadott email címre való küldéssel) és arra való reagálás céljából kezeljük az adatokat.

Kinek az adatait kezeljük:

azon személyek adatait, akik üzenetet küldenek részünkre

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Rólunk, kapcsolat” menüpont:

·  név

·  telefonszám

·  email cím

·  üzenet küldő által az üzenetében önként megadott egyéb adatok

 

„Kérdett most” funkció esetén semmilyen személyes adat megadása nem kötelező, így csak az üzenet küldő által önként megadott adatokat kezeljük.

 

King Sailing email címe:

·  email cím (beérkezett üzenet keretében látjuk)

·  üzenet küldő által az üzenetében önként megadott egyéb adatok

 

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

A gyors és interaktív kapcsolatfelvétel, valamint a szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása érdekében ill. az esetleges jövőbeni jogi igények miatt. Mérlegelve  az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez. King Sailing a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve.

 

 

Amennyiben valamely jogi igény vagy ennek lehetősége miatt megőrzésre kerülnek az adatok, úgy a King Sailing jogos érdekére tekintettel történik szintén az adatkezelés. Ilyen esetben a King Sailingnek nagyobb érdeke fűződik jogai érvényesítéséhez vagy jogi igénnyel szembeni védekezéshez, mint az érintett személy érdeke a személyes adatok törléséhez, figyelemmel arra, hogy az adatok törlése esetén igényét nem tudná vagy lényegesen nehezebben tudná érvényesíteni, illetve igénnyel szemben védekezni.

 

Biztosítékok:.

 

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

 

 

Az adatkezelés időtartama legfeljebb 13 hónap, figyelemmel arra, hogy minden év januárjában történik az előző évi üzenetek adattisztítása.

 

Amennyiben az adott üzenetküldéssel összefüggésben polgári vagy egyéb jogi igény merülhet fel a King Sailing részéről vagy vele szemben, amely esetben

az elévülési idő végéig (ami előreláthatólag öt (5) év) történik az adatkezelés, tekintettel arra, hogy ennyi időn belül merülhet fel polgári vagy egyéb jogi igény.

 

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?

 • „Rólunk, kapcsolat” menüpont: ha nem adja meg az adatokat, úgy nem tud nekünk ezen funkcióval üzenetet küldeni.
 • „Kérdett most” funkció: nincs kötelező adat
 • King Sailing email címe: amennyiben emailt küld bárki részére, úgy az email cím látható, így saját email cím nélkül senkinek így nekünk sem tud emailt küldeni

Adatok törlésének módja:

Ezek az adatok a levelezés lezárásával törlésre kerülnek, kivéve, ha valamely jogi igényre vagy ennek lehetőségére tekintettel megőrzésre kerülnek, amely esetben az elévülést követően kerülnek törlésre, ami előreláthatólag öt (5) év.

Vizsgára jelentkezéssel kapcsolatosan a felhasználók adatait az alábbi adatfeldolgozók részére adjuk át.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 1. Közösségi média aktivitáshoz kapcsolódó adatkezelés

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A közösségi fórumon történő megjelenéshez, az ott szervezett aktivitáshoz kapcsolódó funkciói használatának biztosítás céljából, közösségi média platformon likeol, követ, csatlakozik, kommenteket ír helyez el a King Sailing profiljával, tevékenységével kapcsolatosan. Annak érdekében, hogy az Ön véleményének, visszajelzésének ismeretében a szolgáltatásinkat megfelelően fejleszteni tudjuk, naprakészek legyünk az ismertségünket illetően, és ennek megfelelően esetleg szolgáltatásainkat is bővítsük.

Az adatokat Ön nem közvetlenül részünkre adta meg, hanem az adott közösségi média platformot üzemeltető szolgáltató részére. E körben ismételten felhívjuk figyelmét, hogy ezen közösségi oldalak adatkezelésére azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban minket felelősség nem terhel.  Ne felejtse el, hogy a közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom sok esetben látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok megadásával kapcsolatban.

Kinek az adatait kezeljük:

azon személyek adatait, akik közösségi oldal likeol, követ, csatlakozik, kommenteket ír helyez el King Sailing profiljával, tevékenységével kapcsolatosan.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  közösségi profiljához (Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, YouTube) tartozó felhasználóneve

·  esetenként: közösségi média profilján az Ön által megadott személyes adatok (név, becenév, fénykép stb.)

·  vélemény, hozzászólás tárgya, tartalma

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

Szolgáltatások magas színvonalának biztosítása az Ön számára. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez. Optikánk a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve.

 

Biztosíték: Közösségi média platform megfigyelése részünkről korlátozott.

 

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

Amennyiben Ön leiratkozik az adott közösségi oldalról vagy likeolást, követést, csatlakozást, kommentet visszavon úgy az adott közösségi oldal felhasználási feltételei határozzák meg, meddig férünk hozzá az Ön adataihoz.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Nem tud like-olni, kommentelni vagy ajánlani minket a közösségi fórumon.

Adatok törlésének módja:

Amennyiben Ön leiratkozik az adott közösségi oldalról vagy likeolást, követést, csatlakozást, kommentet visszavon úgy az adott közösségi oldal felhasználási feltételei határozzák meg, meddig férünk hozzá az Ön adataihoz, így az adott közösségi oldal határozza meg az adatok törlésének módját is.

Kinek adjuk át az Ön adatait:

a megkeresések feldolgozásában, teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

Adatfeldolgozó neve és székhelye Megfelelőségi határozat- GDPR 45. cikk (1) bekezdése alapján  Adatátadás, adattovábbítás célja
Facebook Ireland Ltd.

 

4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Mivel EU-n belül nem szükséges. Facebook platform szolgáltatója
Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) Google+ platform szolgáltatója
Twitter, Inc

1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) Twitter közösségi platform szolgáltatója
Pinterest Europe Ltd.

Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) Pinterest platform szolgáltatója
YouTube LLC

901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) YouTube platform szolgáltatója
Hetzner Online GmbH Mivel EU-n belül nem szükséges Tárhelyszolgáltató
Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja

Közösségi vagy más tartalom megosztó weboldalak: Amennyiben Ön hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban King Sailing felelősség nem terheli.

 1. PANASZKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

King Sailing által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő vásárlói panaszok, kifogások kezelése, azok kivizsgálása, az Ön fogyasztói jogai érvényesítésének biztosítása érdekében, ill. kapcsolódó eljárások céljából.

Kinek az adatait kezeljük:

azon személyek adatait kezeljük, akik szolgáltatásainkkal kapcsolatosan vásárlói panasszal, kifogással élnek.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  családi és utónév

·  cím

·  panasz nyilvántartási száma

·  panasz előterjesztésének helye és ideje

·  panaszának, kifogásának, bejegyzésének részletes leírása

·  panaszhoz mellékelt, iratok, adatok, dokumentumok, bizonyítékok jegyzéke

·  termékre vonatkozó adatok

·  e-mail cím

·  telefonszám

 

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont):

Szóbeli és írásábeli panasz előterjesztésének biztosítása az Ön részére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.

Vásárlók könyvébe való bejegyzési lehetőség biztosítása a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet 25. § alapján

Az panaszkezelés során Ön által megadott ezen adatokat 5 évig őrizzük meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.

 

A Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, ill. a vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát 2 évig őrizzük meg, a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 25. § (5) bekezdése alapján.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben nem adja meg részünkre a vonatkozó adatokat előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem teljes körűen tudja gyakorolni, King Sailing a vonatkozó panaszt adathiány esetén ugyanis nem, vagy csak részlegesen tudja kivizsgálni, ill. annak eleget tenni.

Adatok törlésének módja:

A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek, a törlés a törvényi határidő lejártával automatikusan történik.

Kinek adjuk át az Ön adatait:

A panaszok kezelésében a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 1. Adatkezelésre vonatkozó megkeresések

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Annak érdekében, hogy az „Ön jogai és jogérvényesítés” fejezetben ismertetett jogainak gyakorlását magas színvonalon biztosíthassuk az Ön részére. Továbbá, hogy az Ön által gyakorolható jogok tekintetében meg tudjunk felelni a GDPR által az adatkezelővel szemben támasztott elszámoltathatósági követelménynek.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  családi és utónév

·  e-mail cím

·  kérelem tárgya, tartalma

Jogi kötelezettség teljesítése, (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján).

az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatban a GDPR 5. cikk (2) bekezdése alapján (elszámoltathatóság elve) és a GDPR 12. cikkének (2) bekezdése alapján, tekintettel a 11. cikkre is (érintett jogai)

 

Az adatokat a megkereséstől számított 5 évig őrizzük meg, a GDPR-ban Önnek biztosított jogokra vonatkozó igazolási kötelezettségünk okán.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának előfeltétele lehet. Amennyiben azokat nem adja meg, előfordulhat, hogy nem vagy nem teljeskörűen tudjuk a megkeresését feldolgozni.

Adatok törlésének módja:

A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével automatikusan törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait:

a megkeresések feldolgozásában, teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen,
Deutschland
Tárhelyszolgáltató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA

Amennyiben Ön használja King Sailing weboldalát illetve igénybe  veszi szolgáltatásunkat ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Amikor Ön úgy dönt, hogy bepipálja a vonatkozó felületen az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szöveget, ezzel Ön elfogadja a King Sailingnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Amennyiben Ön a King Sailing Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal nem ért egyet, úgy ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a Weboldalt és ne vegye igénybe szolgálatatásinkat!

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

King Sailing mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. King Sailing ezen felül megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok, a GDPRmegfelelően.

King Sailing a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:

 • az Ön adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára (megfelelő azonosítás után munkatársaink) tesszük hozzáférhetővé,
 • elektronikus úton tárolt adatai esetében SSL titkosítást használunk az adatok kezeléséhez,
 • az adatok kezelésénél King Sailing https protokollt használ, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál Ön és a szerver,
 • a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat,
 • biztosítjuk, hogy az adatok változatlansága igazolgató legyen,
 • védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk,
 • az adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk,
 • biztonsági intézkedésinket rendszeresen havi időközönként teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.

Az Ön King Sailing által kezelt személyes adataihoz a King Sailing szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá a megfelelő belső eljárásrendek

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az King Sailing  a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami a King Sailing (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatfeldolgozók: Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az Adatkezelő megbízása alapján a velük szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozóknak kerülnek átadásra az egyes adatkezeléseknél részletezettek szerint.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jogi igény merül fel bármely adatkezeléssel kapcsolatosan, úgy a jogi igény érvényesítése céljából vagy az ellen való védekezés céljából egyes adatok átadásra kerülhetnek (pl. rendőrség, ügyvéd, igazságügyi szakértő) más személyek részére is.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Személyes adatok harmadik (azaz EU-n kívüli) országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. Amennyiben ilyen adattovábbításra kerül sor, úgy az külön feltüntetésre került.

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

COOKIE

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Ön számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.

Sütik letiltása: Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg – ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem, vagy nem olyan formában érhetők majd el, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

A Weboldalon használt cookie-k a következők: a Google Analytics cookie-jai, Google AdWords konverziókövetés, HotJar információgyűjtés.

Google AdWords konverziókövetés: A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a DSS mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

HotJar információgyűjtés: Annak érdekében, hogy weboldalunkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd. (www.hotjar.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out5.

Harmadik féltől származó cookie: Weboldalainkon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat

PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk során profilalkotást az alábbiak szerint végzünk.

Közösségi Platformok: Amennyiben közösségi média platformot használ, akkor az adatokat Ön nem közvetlenül részünkre adta meg, hanem az adott közösségi média platformot üzemeltető szolgáltató részére. E körben ismételten felhívjuk figyelmét, hogy ezen közösségi oldalak adatkezelésére és esetleges profilalkotására, azok saját adatkezelési szabályzatai vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban minket felelősség nem terhel.

Tájékoztatásul lent közöljük a Google Analytics szolgáltatásnak a Google által előírt, ide vonatkozó tájékoztatóját:

Google Analytics: A weboldalainkon Google Analytics szolgáltatást használunk.

A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: A weboldalunk látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri King Sailing. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Adatvédelmi beállításokra, cookie-k letiltására vonatkozóan információt itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.  Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Önt az King Sailing által kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáféréshez való jog
 2. Helyesbítés joga
 3. Törléshez való jog
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog
 5. Adathordozáshoz való jog
 6. Tiltakozás joga
 7. Hozzájárulás visszavonásának joga

1.       HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ezzel kapcsolatban tájékoztatást kérhet arról, hogy King Sailing milyen adatokat kezel Önről, ezen adatok a személyes adatok mely kategóriájába tartoznak, ezeket milyen célból kezeljük és meddig, kinek adjuk át (címzettek kategóriája, ideértve különösen a nem Európai Uniós tagállami címzetteket). Ezen joga keretében Ön arról is tájékoztatást kaphat, hogy milyen jogai vannak az adatkezessel kapcsolatban; nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Önnek továbbá e körben joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.

2.       HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben az Ön adatai változnak vagy azokat rosszul rögzítettük kérheti adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben.

3.       TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
 • a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
 • közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Amennyiben King Sailing nyilvánosságra hozta a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

4.       ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:

 • Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • minekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

5.       ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján King Sailing továbbítsa az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

6.       TILTAKOZÁS JOGA

Amennyiben az Ön adatainak kezelése King Sailing jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben. Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Amennyieben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

7.       HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

GABRIELLA SAILING ELJÁRÁSA A FENTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

King Sailing indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Önt a személyes adatainak King Sailing részéről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogosrvoslati lehetőségek illetik meg:

 1. Panaszjog
 2. Bírósági jogorvoslathoz való jog
 3. Kártérítéshez való jog

A Ön jogérvényesítése a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges.

1.       PANASZJOG

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tegyen a felügyelti hatóságnál, amennyiben úgy vél, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.

2.       Bírósághoz fordulás joga

Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon:

 • a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen
 • abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről
 • a panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a rendelet szerinti jogait.

A felügyelti hatósággal szemben a perre a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, King Sailing ellen a per megindítható az King Sailing székhelye szerinti bíróság vagy az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

3.       Kártérítéshez való jog

Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett (sérelemdíj) az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az adatkezelőtől (King Sailing) vagy az adatfeldolgozótól. King Sailing, ill. az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az ilyen perek megindíthatók az King Sailing székhelye szerinti bíróság ill. az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is. A sérelemdíj megfizetése iránti, illetve a 30 millió forintot nem meghaladó vagyonjogi (pl. kártérítés iránti) perek a járásbíróság hatáskörébe tartoznak, a 30 millió forintot meghaladó vagyonjogi perek pedig a törvényszék hatáskörébe.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

King Sailing az Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezeli:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETEGDPR– (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 2. Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)
 3. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)
 4. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”)

ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ

Az Ön részére segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő kérdésekben a King Sailing, amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése, kérése vagy észrevétele van a következő  az e-mail [email protected] címre küldje azt meg részünkre.

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az [email protected] e-mail címre.

King Sailing

Az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult (pl. erre lehet megfelelő a külön pipa, és technikailag igazolni, hogy a hozzájárulás nélkül nem volt lehetséges a továbblépés- időbélyeggel és elektronikus aláírással lementve a szerverállapotot)

Az érintett hozzájárulását más ügyektől egyértelműen el kell különíteni, ha nem így történik, akkor nincs kötelező ereje a nyilatkozatnak.

A fentiek azt is jelentik, hogyha nem biztos a King Sailing abban, hogy a fentieknek megfelelő eddigi hozzájárulással rendelkezik a hírlevél adatbázisa tekintetében, akkor a fentieknek megfelelő aktív hozzájárulásokat javasolt újra beszerezni a felhasználóktól.

Nyilvántartások: adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást kell vezetni írásban (elektronkus is lehet) Tartalma:

a) az adatkezelő neve és elérhetősége,

 

b) az adatkezelés céljai;

 

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

 

d) akiknek továbbításra kerül az adat

 

e) 3. országba továbbítás EU-n kívül;

 

f) törlési határidők;

 

g) adatbiztonsági technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Alapesetben a 250 főnél kisebb cég nem köteles nyilvántartást vezetni, kivéve, ha kockázatos az adatkezelés, vagy nem alkalmi az adatkezelés. A NAIH nyilvántartás és bejelentkezési köteleettség viszont megszűnik.

 • erről tájékoztatni kell a felhasználókat;
 • mindenképpen egy személyt dedikálni kell a cégnél arra, hogy a folyamatokat ellenőrizni tudja
 • a felhasználóknak biztosítani kell a jogot, hogy a profilalkotással és azon alapuló döntéssel szemben kifogást emeljen.
 • hatásvizsgálat elvégzése kötelező, dokumentálandó
 • erről tájékoztatni kell a felhasználókat;
 • mindenképpen egy személyt dedikálni kell a cégnél arra, hogy a folyamatokat ellenőrizni tudja
 • a felhasználóknak biztosítani kell a jogot, hogy a profilalkotással és azon alapuló döntéssel szemben kifogást emeljen.
 • hatásvizsgálat elvégzése kötelező, dokumentálandó

A GDPR nagy hangsúlyt fektet a folyamatos naprakészségre (adatok, adatkezelések) és a felülvizsgálatra, illetve a cég munkavállalóinak, adatokat ténylegesen kezelőknek az oktatására.

Az adatok tárolásának és törlésének idejét is be kell tartani, nem csak megjelölni. Továbbá a megtett intézkedésekről minden esetben számot is kell tudjon adni a cég, vállalkozó mint adatkezelő.

A jelen tájékoztató a weboldalak felhasználóinak szól, nem helyettesíti pl. a cég munkavállalóinak szóló adatkezelési tájékoztatót.